הודעות חשובות

[print_vertical_news_scroll s_type="modern" maxitem="5" padding="10" add_link_to_title="1" show_content="1" modern_scroller_delay="5000" modern_speed="1700" height="400" width="100%" direction="up" ]

הודעות חשובות

[print_vertical_news_scroll s_type="classic" maxitem="5" padding="10" add_link_to_title="1" show_content="1" delay="60" height="400" width="100%" scrollamount="1" direction="up" ]

הודעות חשובות

[print_vertical_news_scroll s_type="modern" maxitem="5" padding="10" add_link_to_title="1" show_content="1" modern_scroller_delay="5000" modern_speed="1700" height="200" width="100%" direction="up" ]