סיום השימוש באתר המכולה לפינוי פסולת גושית

החל מחודש מרץ הקרוב לא יתאפשר יותר לפנות שום פסולת למכולה. מצורף דף נוהלים והנחיות לפינוי הפסולת בשיטה החדשה לתועלת הציבור:

בס"ד                                                                                                    ‏‏י"ח כסלו תש"פ                                                                                                                ‏‏16 דצמבר 2019

לכבוד

וועדים מקומיים

מועצה אזורית מטה יהודה

אדון נכבד,

הנדון:   החלטת שינוי פינוי הפסולת הגושית – מסמך מדיניות

הגדרת פסולת גושית:

פסולת מוצקה של גופים בעלי נפח גדול לרבות, גרוטאות, יריעות, אריזות מחומרים בלתי מתכלים, כגון: שברי ריהוט/מתכת/פלסטיק/שמקורה בפסולת ביתית.

ברוב יישובי המועצה, פינוי של פסולת גושית מתבצע ממתחם מכולות האשפה, המוצבות בישובים  ובנקודות מסוימות, רובם נמצאים בפאתי היישוב.

פינוי הפסולת מהמכולה מתבצע, לאחר פניה במוקד המועצה שנפתחת ע"י נציגי וועד היישוב.

מתחמי הפסולת הגושית ברוב יישובי המועצה, אינם מתוחזקים כראוי (ללא גידור ושער, פסולת רבה מפוזרת במתחם המכולה, כניסת פסולת שאינה גושית). האתרים פתוחים לכל אדם ובכל זמן.

מבדיקה שנערכה במהלך שנת 2019, רוב הפסולת מגיעה מאוכלוסייה בעלי יכולת שינוע להעברת הפסולת, כדוגמת בעלי עסקים, תושבים בעלי רכבים פתוחים, עברייני פסולת שמגיעים מחוץ ליישוב ואף יצרני פסולת שמגיעים מחוץ לשטחי המועצה.

על כן, האתרים לרוב במצב לא טוב, פסולת מכל הסוגים מפוזרת, ולא ניתן לנקות את המקום, וזאת הסיבה שהמועצה מקבלת לעיתים קרובות צווי התראה, הגורם להוצאות כספיות גדולות ומיותרות.

לעומת זאת, ישנם תושבים רבים המתגוררים ביישוב, שאין באפשרותם לשנע באופן עצמאי את הפסולת הגושית לאתר המכולה.

הפסולת אשר מגיעה לאתר, מורכבת מסוגים שונים,  כאשר מעל ל- 60% מהפסולת אינה גושית, אלא פסולת מעורבת מסוגים אחרים כגון: בניין, קרטון, מוצרי אלקטרוניקה, גזם ועוד, שאינם צריכים להגיע לאזור זה.

החלטת הנהלת המועצה לשינוי שיטת פינוי הפסולת הגושית:

לאחר בחינת נושא פינוי הפסולת הגושית, הנהלת המועצה החליטה שיש לשנות את אופן הביצוע, ולעבור משיטת פינוי ממתחמי הפסולת, לאיסוף ליד בתי התושבים.

בכוונת המועצה לעבור לשיטה זו, מתוך צורך לשפר ולייעל את השירות שניתן לתושבי המועצה.

יישום שיטה זו, יחל מחודש מרץ 2020, על מנת לתת לוועדים זמן להתארגנות, לניקיון וסגירה של  מתחמי הפסולת.

אציין כי החל ממועד זה, המועצה תסיר כל אחריות על ניקיון האתר וכל פסולת שתועבר לאתר, הפינוי וההטמנה יהיו על חשבון הישוב בלבד. כמו כן, כל מפגע שיצטבר במקום, יחול על הוועד שבשטח בעלותה.

שיפור השירות ייעשה באמצעות :

 • הכנת תכנית עבודה וקביעת ימי פינוי.
 • תכנית תפורסם לוועדים ובמוקד המועצה.
 • פינוי יעשה פעם בחודש ליד הבתים.
 • לא תאושר הוצאת פסולת מחוץ לימים אלו.
 • נציג וועד היישוב ילווה את הפינוי, על מנת לוודא כי השירות ניתן במלואו, ובאופן שעונה על צרכי היישוב.
 • תוגבר האכיפה על תופעת עברייני הפסולת, שמשליכים פסולת שלא במועד הפינוי.

היתרונות של המעבר לשיטה החדשה:

 • המושב  וסביבתו, יהיו נקיים מפסולת.
 • מניעת קבלת צווי ניקוי מהמשרד להגנת הסביבה.
 • חיסכון גדול בעלויות ההטמנה.
 • יעילות רבה בכל נושאי המחזור.
 • שירות טוב יותר לתושבים.

הנחיות הוצאת פסולת:

 • יש להוציא את הפסולת  אך ורק  בימים שנקבעו בתאום עם וועד היישוב, יום לפני מועד הפינוי בלבד, בתאריכים בהם הפינוי נקבע .
 • יש להניח את הפסולת לצדי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי – בסמוך לבית או במקומות שנקבעו ע"י וועד היישוב.
 • יש לוודא שהפסולת, לא תפריע לתנועת כלי רכב ותסכן את הולכי הרגל.
 • יש להקפיד שהפסולת לא יונח בסמוך או מתחת לעמודי חשמל, טלפון, תמרורים, בריכות מים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.
 • אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, ופסולת בניין בערימת הפסולת גושית.
 • במידה ותושלך גזם או פסולת מחזור הערמה לא תיאסף.
 • יש להוציא ערימה אחת לבית-אב ובגודל סביר (נפח של כ- 2 שקי בלה) כמויות שמעבר לכך, יש לשמור בערימה בחצר הפרטית ולדחות לפינוי במחזור הבא.

מידע נוסף על ימי פינוי ניתן למצוא במוקד ובאתר המועצה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה או שאלה,

מוקד המועצה *8108 | מחלקת קיימות ואיכות סביבה 02-9958864

בכבוד רב

לוי עזיז                                                

מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

העתקים: גברת יעל אברמן טאובין, מנכ"לית המועצה

   גברת גלית רז, עוזרת למנכ"לית המועצה

                מר סיון כהן טופל, מנהל אגף אסטרטגי ושרות                                                   

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *