פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 6/19 מתאריך 6/5/19

נוכחים –גל שוורץ

יוסי רוטליין

רועי לוף

אתי אבידן

אלון כהן

 1. פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 31/3/19 מאושר.
 2. תקציב פעילות חודשית עס' 500 ₪ לחודש עבור פעילות בלתי פורמלית לגיל הנמוך עד כיתה ג' מאושר פה אחד. יש לוודא שהוצאת התקציב תתועל לפי הזמנה מראש ממזכיר המושב
 3. אתר ההנצחה במרכז הישוב שופץ לבקשתנו מקק"ל כפרויקט תחזוקת האתר והסובב אותו. השיפוץ כולל את השביל אספלט המרכזי ששופץ כמעט במלואו, באתר וקיר ההנצחה עצמו הוחלפו המרצפות. את היתרה שלא שופצה עתה, בעלות משוערת של כ- 70 אלש"ח, נשפץ בעצמינו באמצעות כספי השקעה תב"ר (תקציבים בלתי רשומים) של המועצה.
 4. אזעקת צבע אדום לא נשמעת בהרחבה- יש לפנות לפיקוד העורף במכתב לפתרון הבעיה. יש לבקש מתושבים לעשות גם כך באופן פרטי.
 5. סקרנו את תקציב השקעות תב"ר עס' 760 אלש"ח:
 1. השלמת אספלט אתר הנצחה לכיוון המועדונית, מאחורי המכולת בוכה בית העם- כ- 70 אלש"ח
 2. פיתוח הפארק המרכזי- כ- 300
 3. מצלמות אבטחה כ- 50
 4. תימרור וסימון כבישים מושב ותיק- כ- 50
 5. שיפוץ  בית עם- כ- 200
 6. הטמנת פחי אשפה מושב ותיק- כ- 75
 7. ב.צ.מ (בלתי צפוי מראש) 15

חשוב לציין שיחולו שינויים בין הסעיפים לפי עלויות בפועל בעת הגשת מכרזים.

 1. לאור ההצלחה בשימוש במלכודות הזבובים הוזמנו 10 מלכודות זבובים בעלות 250 ₪ כ"א. לפיזור במעלה ההרחבה.

רשם- רועי