פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/19 מתאריך 2/6/19

נוכחים –גל שוורץ

יוסי רוטליין

רועי לוף

אתי אבידן

נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה

  1. פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 6/5/19 מאושר.
  2. גיל הרך, שימוש במקלט א'- עדי והגר הציגו תכנית השקעה להבאת המקלט לרמת מספקת לשימוש בעלות 30 אלש"ח- עלות השיפוץ באמצעות תב"ר. אושר עקרונית. עדי תעביר לרועי את התכנית ברמה של כתב כמויות לצורך הוצאתו למכרז שלוש ספקים.
  3. אתר המושב עלה לאוויר- תחל עבודת ההטמעה במושב. www.g-y.ory.il
  4. תנועת הנוער לאן- שקד פרנקו עדכנה על הנעשה במועצה. המועצה החלה בשת"פ עם תנועת הנוער של ארגון השומר החדש. התקיים דיון בעד ונגד מעבר מתנועת בני המושבים בה אנו חברים כעת, על אף שתנועה זו למעשה על סף הטמעות בתנועות אחרות לרבות הנוע"ל. הוחלט לבצע שופינג מפגש עם נציגי ארגון השומר החדש, הנוע"ל, ומחנות העולים- באחריות רועי
  5. מניעת שריפות- יש לבצע עבודות בטרקטור לחישוף שטחי עשבייה ציבוריים ולבקש מהתושבים לנקות את שטחם כנ"ל ללא דיחוי.
  6. אישור פרויקטים ליציאה למכרזי-
  7. פרויקט גינון שצ"פ מרכז המושב ע"ס כ280 אלש"ח יאושר למכרז לאחר שתבוצע התאמה במידה ונחליט איזה והיכן ימוקמו הפסלים של משה כץ. הועד מקבל בברכה את תרומת הפסלים של משה. תיקבע פגישה בהקדם עם משה ואסי המתכנן לעדכון התכנית בהתאם.
  8. פרויקט מצלמות אבטחה בעלות 36,000 ₪- יש לבדוק עלות התחברות לרשת החשמל- באחריות רועי לוף

רשם- רועי

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *