ועדים ומזכירות

פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 17/11/19

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 11/19  מתאריך  17/11/19 נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן לא נוכחים- אלון כהן נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך 1/9/19- מאושר תמחור השכרת בית העם וציוד שבבעלות הוועד- תורכב רשימת פריטי ציוד להשאלה ומחירי השכרתם שתובא לאישור הועד. באחריות רועי תקציב 2020- הכנסות 608 …

פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 17/11/19 לקריאה »

ארנונה 2020- גבייה מרוכזת

מצורף מכתב מהמזכירות אל התושבים שטרם הסדירו הרשאה לגביית הארנונה במרוכז. לתושבים/ות שלום רב, הנדון: השלמת הגבייה המרוכזת של ארנונה 2020 לכלל התושבים סוף שנת 2019 כבר באופק, הוועד מקומי הנבחר מסיים את שנת כהונתו הראשונה. במהלך השנה נעשתה פעילות רבה בכמה נושאים עיקריים: שיפור פני מושב- החלפת קבלן הגינון, קידום פרויקט פארק מרכז הישוב, …

ארנונה 2020- גבייה מרוכזת לקריאה »

התחלף המספר של השער החשמלי בכניסה לישוב

שדרגנו את מערכת הפעלת השער החשמלי של הישוב. מספר הטלפון החדש של השער 050-5471841. נא רישמו לפניכם, ושתפו ברשתות החברתיות. אילו מכם שלא מצליחים לפתוח את השער נא שילחו לי במייל את השם המלא מס' הטלפון ומספר הבית לדוא"ל: vadgy1958@gmail.com רועי המזכיר

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8/19 מתאריך 23/6/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה בעיות אספקת מים להרחבה העליונה בעת הפסקות חשמל- נערך דיון בהשתתפות תושבים שגרים באזור ובהשתתפות דוד טראבלוס. הבעיות ידועות- מערכת מיושנת ללא גיבוי גנרטור. תושבים שטחו את טענותיהם, והועד המקומי לוקח על עצמו להמשיך במאמציו לפתור את הבעיה מול …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8/19 מתאריך 23/6/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/19 מתאריך 2/6/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 6/5/19 מאושר. גיל הרך, שימוש במקלט א'- עדי והגר הציגו תכנית השקעה להבאת המקלט לרמת מספקת לשימוש בעלות 30 אלש"ח- עלות השיפוץ באמצעות תב"ר. אושר עקרונית. עדי תעביר לרועי את התכנית ברמה של כתב כמויות לצורך הוצאתו …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/19 מתאריך 2/6/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 6/19 מתאריך 6/5/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 31/3/19 מאושר. תקציב פעילות חודשית עס' 500 ₪ לחודש עבור פעילות בלתי פורמלית לגיל הנמוך עד כיתה ג' מאושר פה אחד. יש לוודא שהוצאת התקציב תתועל לפי הזמנה מראש ממזכיר המושב אתר ההנצחה במרכז הישוב שופץ לבקשתנו מקק"ל כפרויקט תחזוקת …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 6/19 מתאריך 6/5/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19  מתאריך 10/2/19 נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן נורית יעקובוביץ פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 21/2/18 מאושר ונחתם הוצגה פוליסת ביטוח המושב על ידי אסף פלס מסוכנות ביטוח שלדן. נקודות לציון: אין לאפשר קיום אירועים בבית העם, במועדונית או בכל מקום במרחבים ובחללים הציבוריים בהם …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19

מזכירות גבעת ישעיהו ד.נ. האלה 99825 טלפון: 02-9911340 פקס: 02-9914067 מייל: vadgy1958@gmail.com אתר: www.g-y.org.il פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19 נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן לא נוכחות: אלון כהן, נורית יעקובוביץ פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 24/12/18 מאושר ונחתם ועדת חינוך- הגיעו שלוש הפעילות עדי, הגר ואליה. הן הציגו את …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 1 18/11/27

נוכחים –גל שוורץיוסי רוטלייןאתי אבידןרועי לוףאלון כהןנורית יעקובוביץנציגת המושב במליאת המועצה מוזמן- ניב בר גיא ניב פותח בהסבר קצר על סדר יום של ישיבת הועד הראשונה בהרכבה החדש. 1 .מינוי ראש ועד- גל שוורץ ההצעה מתקבלת פה אחד 2 .החלפת מורשי חתימה- רועי פריטל ויוסי רוטליין במקום ירון חובר וגדעון ברינדר. גל שוורץ נשאר בעל …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 1 18/11/27 לקריאה »