מברכים את פרופסור יאיר זקוביץ על זכייתו בפרס ישראל בחקר המקרא!