ועד מקומי

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8/19 מתאריך 23/6/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה בעיות אספקת מים להרחבה העליונה בעת הפסקות חשמל- נערך דיון בהשתתפות תושבים שגרים באזור ובהשתתפות דוד טראבלוס. הבעיות ידועות- מערכת מיושנת ללא גיבוי גנרטור. תושבים שטחו את טענותיהם, והועד המקומי לוקח על עצמו להמשיך במאמציו לפתור את הבעיה מול …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8/19 מתאריך 23/6/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/19 מתאריך 2/6/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן נורית יעקובוביץ- נציגה במליאת המועצה פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 6/5/19 מאושר. גיל הרך, שימוש במקלט א'- עדי והגר הציגו תכנית השקעה להבאת המקלט לרמת מספקת לשימוש בעלות 30 אלש"ח- עלות השיפוץ באמצעות תב"ר. אושר עקרונית. עדי תעביר לרועי את התכנית ברמה של כתב כמויות לצורך הוצאתו …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/19 מתאריך 2/6/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 6/19 מתאריך 6/5/19

נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 31/3/19 מאושר. תקציב פעילות חודשית עס' 500 ₪ לחודש עבור פעילות בלתי פורמלית לגיל הנמוך עד כיתה ג' מאושר פה אחד. יש לוודא שהוצאת התקציב תתועל לפי הזמנה מראש ממזכיר המושב אתר ההנצחה במרכז הישוב שופץ לבקשתנו מקק"ל כפרויקט תחזוקת …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 6/19 מתאריך 6/5/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19  מתאריך 10/2/19 נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן אלון כהן נורית יעקובוביץ פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 21/2/18 מאושר ונחתם הוצגה פוליסת ביטוח המושב על ידי אסף פלס מסוכנות ביטוח שלדן. נקודות לציון: אין לאפשר קיום אירועים בבית העם, במועדונית או בכל מקום במרחבים ובחללים הציבוריים בהם …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/19 לקריאה »

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19

מזכירות גבעת ישעיהו ד.נ. האלה 99825 טלפון: 02-9911340 פקס: 02-9914067 מייל: vadgy1958@gmail.com אתר: www.g-y.org.il פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19 נוכחים –גל שוורץ יוסי רוטליין רועי לוף אתי אבידן לא נוכחות: אלון כהן, נורית יעקובוביץ פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 24/12/18 מאושר ונחתם ועדת חינוך- הגיעו שלוש הפעילות עדי, הגר ואליה. הן הציגו את …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 3/19 מתאריך 21/1/19 לקריאה »