פרוטוקול

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 1 18/11/27

נוכחים –גל שוורץיוסי רוטלייןאתי אבידןרועי לוףאלון כהןנורית יעקובוביץנציגת המושב במליאת המועצה מוזמן- ניב בר גיא ניב פותח בהסבר קצר על סדר יום של ישיבת הועד הראשונה בהרכבה החדש. 1 .מינוי ראש ועד- גל שוורץ ההצעה מתקבלת פה אחד 2 .החלפת מורשי חתימה- רועי פריטל ויוסי רוטליין במקום ירון חובר וגדעון ברינדר. גל שוורץ נשאר בעל …

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 1 18/11/27 לקריאה »